Plant Biocontrol International

Biologische bestrijding van de Reuzenbereklauw en andere exoten
 
Home
 
De Reuzenbereklauw
 
De bestrijding
 
Biobeer en PBI
 
Links
 
Contact

Braamkamp 162
7206 HH Zutphen
Tel: 0575-530954
E-mail: voogd71@zonnet.nl

Bestrijding

De bestrijding van Reuzenberenklauw kent verschillende wegen. PBI gebruikt daar vele van, maar geen chemische. De belasting van bodem en waterin Nederland wil PBI met het beheer van Reuzenberenklauw niet bezwaren. De volgende alternatieven zijn dan voorhanden:

Grazers als beheer
Het makkelijkst is de bestrijding ongetwijfeld met grazers. De plant heet niet voor niets groot zwijnekruid in het engels (giant hogweed). Het is wel belangrijk dat de dieren er tijdig bij zijn: als de plantjes een rozet, nog niet een bloeisteel vormen. In de Baltische Staten is Reuzenberenklauw jaren gekweekt en als een soort mais-haksel aan de koeien gevoerd op stal. Nadat door de economische malaise in de laatste twintig jaar veel akkers verlaten werden is de Reuzenberenklauw daar uitgegroeid tot een overlast van ongekend grote proporties. Met name in Denemarken, maar ook op enkele terreinen van Staatsbosbeheer, worden goede resultaten bereikt, mits de schapen er 7 jaar aaneen grazen. Het afrasteren van zulke tereinen is wel noodzakelijk. De gebieden worden overgens geheel kaalgegraasd, waardoor andere natuurwaarden in het gebied -tijdelijk- ook het onderspit zullen delven. Naast gevoelige onderdelen van de vegetatie, kan hierbij ook gedacht worden aan weidevogels en knaagdieren.

Water als beheer
Reuzenberenklauw heeft graag de beschikking over vrij water. Geen wonder bij zo'n sappige forse plant. In sommige gevallen kan het beheer van Reuzenberenklauw versoepeld worden door waterbeheer. Op twee manieren. Namelijk door tijdelijk het gebied met deze plant door drainage droog te leggen of door juist voor enkele maanden het terrein onderwater te zetten in het voorseizoen. In het eerste geval zal de plant zich niet in volle omvang ontwikkelen, maar wel (kleine) bloemschermen vormen. Mechanische bestrijding - zie hierna- dient dit te voorkomen. In het ander geval is voor het gehele seizoen geen verdere groei te verwachten, maar kan uit overlevend zaad een nieuwe generatie Reuzenberenklauw ontstaan voor het volgend seizoen. Bij voldoende lange periode van overstroming, mag aangenomen worden dat echter het meeste zaad verrot.

Mechanische bestrijding
Mechanische bestrijding omvat maaien, ploegen, steken van de gehele plant of plantdelen. De zeer kruidachtige bouw van de plant betekent dat plantensap snel vrijkomt. Zie hiervoor ook "Reuzenberenklauw/ gevaar". Omdat het sap aggressief is onder invloed van licht kan het werk het best op een zwaar bewolkte dag plaatsvinden. Bij mechanische bestrijding dient daarom beschermende kleding gedragen te worden die het hele lichaam bedekt (laarzen, handschoenen en regenpak). Ook de ogen dienen daarbij goed beschermd te zijn. Bij gebruik van een trekker dient de cabine goed gesloten te blijven tijdens de werkzaamheden.
Het beste is uitsteken. De wortelhals, het groeipunt, zit vaak op ongeveer 20cm diepte en dient net daaronder verwijderd worden. Bij snel drogend weer in het voorjaar, volstaat het de bovengrondse delen met wortelhals omgekeerd op het veld achter te laten. Deze verschrompelen snel en zijn zo spoedig gecomposteerd. Indien de plant al bloeit, mag deze niet achterblijven of op de composthoop, maar moet afgevoerd. Anders zou uit narijpend zaad nieuwe planten kunnen groeien.Men kan ook maaien, maar dit is een zaak van de lange adem. De wortelstok blijft in leven en zal al snel weer uitlopen - vaak met meerdere uitlopers. Het is van belang dat in ieder geval voorkomen wordt dat de plant gaat bloeien en nieuwe zaden maakt. Maaien als uitputtingsstrategie, dient tenminste drie maal per jaar te geschieden, met minder kan de plant jaren lang in leven blijven!.
Zaden van de Reuzenberenklauw behouden hun kiemkracht 5 tot 7 jaar. Het is dan ook zaak na bestrijding, tenminste twee keer per jaar (in april en juni) een "besmette" plek na te lopen en eventuele nieuwe planten uit te steken. Dit voor tenminste vier jaar , afhankelijk van de ouderdom van de populatie Reuzenberenklauw, en dus de grootte van de zaadbank (=hoeveelheid gevallen zaad).

Chemische bestrijding
Voor de bestrijding van de Reuzenberenlauw werd veelvuldig gebruikt gemaakt van chemische middelen zoals Roundup. Dit middel doodt wel het aanwezig blad, maar hergroei treedt na kortere of langere tijd altijd op. Vele jaren achtereen gebruik van Round-up kan uiteindelijk effectief zijn.
Grootschalige inzet in het verleden heeft de opmars van Reuzenberenklauw niet noemswaardig vertraagd. Gemeenten en andere instanties die in principe geen chemische middelen gebruiken, maken in noodgevallen tijdelijk een uitzondering voor de Reuzenberenklauw bij ernstige hinder. Heden ten dage wordt uit milieu oogpunt en publieke opinie de chemische bestrijding meestal achterwege gelaten. Het kosten/baten plaatje is vaak ongunstig.

Biologische Bestrijding, BioBeer°
Sinds kort brengt PBI het middel  BioBeer° naar de markt, dat de Reuzenberenklauw biologisch bestrijdt . Klik hier voor meer informatie.