Plant Biocontrol International

Biologische bestrijding van de Reuzenbereklauw en andere exoten
 
Home
 
De Reuzenbereklauw
 
De bestrijding
 
Biobeer en PBI
 
Links
 
Contact

Braamkamp 162
7206 HH Zutphen
Tel: 0575-530954
E-mail: [email protected]

PBI en Biobeer° en Advies

Plant Biocontrol International (PBI)
Plant Biocontrol International is een jong adviesbureau gespecialiseerd in de biologische bestrijding van de Reuzenberenklauw. Plant Biocontrol International is Ecologisch Groenbeheer. PBI werkt uitsluitend op een ecologische wijze en gebruikt geen chemische middelen en zoekt steeds naar een duurzame en voordelige wijze van beheer van Reuzenberenklauw met stadsdienst, terreinbeheerders of individuele tuinbezitters .

Plant Biocontrol International en exoten beheer
Maar PBI is ook bezig met andere overlast veroorzakende planten zoals: Amerikaanse Vogelkers, Japanse Duizendknoop, Jacobskruiskruid, Grote waternavel, Water Hyacint, Watersla en andere exoten in Nederland en in gematigde en (sub-) tropische gebieden.

Plant Biocontrol International is Ecologisch Groenbeheer. PBI werkt uitsluitend op een ecologische wijze en gebruikt geen chemische middelen en zoekt steeds naar een duurzame en voordelige wijze van beheer van Reuzenberenklauw met stadsdienst, terreinbeheerders of individuele tuinbezitters.

Plant Biocontrol International en biologisch onderzoek.
PBI ontwikkelt en doet research naar biologische bestrijdingsmiddelen als bioherbiciden, om zo overlast van exoten milieuvriendelijk en veilig te beperken.

BioBeer°
BioBeer° is zo`n middel in ontwikkeling, dat gebaseerd is op een organisme, dat een geduchte vijand voor de Reuzenberenklauw in onze klimaatstreek kan zijn. Gebruik van BioBeer° maakt zo de biologische bestrijding van de Reuzenberenklauw eenvoudig mogelijk. Gebruik van BioBeer° is minder arbeidsintensief en kan daardoor ook een grote besparing opleveren voor terrein beheerders.
BioBeer° pakt de wortelhals van reuzenberenklauw aan. Het beste is behandeling vroeg in het jaar als de bladerrozetten nog klein zijn. Het middel moet de hele plant doorgroeien: pas aan het eind van het volgende seizoen zullen alle planten weg zijn. Voor die tijd hindert de schimmel de plant wel zodanig dat deze het tweede jaar zelden tot bloei komt. Op de langere termijn blijkt bovendien dat er bijna geen nieuwe zaailingen meer opkomen en dat de zaailingen die opkomen  snel afsterven. Dit scheelt aanzienlijk met alle andere beheersmiddelen, die vaak jaren achtereen gebruikt moeten worden - 5tot7 jaar- om de hoeveelheid zaden in de grond uit te putten.

BioBeer° en milieu.
De omringende vegetatie neemt langzaam de vrijgekomen ruimte van de behandelde kolonie in. Nadelige gevolgen van het gebruik van BioBeer° voor het milieu zijn nog niet aangetroffen.
Op dit moment heeft gebruik van BioBeer° later in het jaar weinig effect. PBI onderzoekt hoe de gebruikstermijn verlengd kan worden van BioBeer°.

Advies en behandelplan.
Plant Biocontrol International neemt graag met geinteresseerde partijen contact op over wat de mogelijkheden en beperkingen zijn om tot een goed ecologisch beheer van Reuzenberenklauw te komen in elke situatie. Vervolgens wordt een behandelplan opgezet.

Reageren kan via het contactvenster op de startpagina van PBI.

Quantcast