Works/Mp3
Links
Worklist

Free classical music (mp3s) from composer

Feike Asma

21 apr 1912 (Den Helder) - 18 dec 1984 (Amsterdam)
Buy sheetmusic from Asma at SheetMusicPlus
 
Name/Genre/Year/Popularity
A
Als God, mijn God maar voor mij is (1;3m)
B
Bede bij het kruis (1;3m)
D
Daar is uit ‘s werelds duis’tre wolken (1;6m)
Dit is de dag, die God ons schenkt (1;3m)
H
Halleluja! Lof zij het lam (1;4m)
Hallelujah, lofgezongen (1;4m)
Heerlijk klonk het lied der eng’len (1;4m)
Heft aan, heft aan een luide zang (1;4m)
Het lam, voor ons op aard’ geslacht (1;5m)
Hoe zal ik U ontvangen? (1;4m)
 
Name/Genre/Year/Popularity
H   (continued)
Hoor de engelen zingen d’eer (1;6m)
J
Jezus, leven van mijn leven (1;4m)
K
Komt als kind’ren van het licht (1;7m)
O
O Gij die onze schuld woudt boeten (1;3m)
O hoe heerlijk, hoe begeerlijk (1;4m)
O Hoofd bedekt met wonden (1;4m)
O, Kindeke klein, o Kindeke teer (1;3m)
U
U, heilig Godslam, loven wij (1;3m)
V
Verlosser, vriend, Gij hoop en lust (1;3m)


Explanation (2;5m) or (2;5m;v)
2 number of artists with performances for this work
5m duration in minutes of longest performance (rounded)
v (optional) for this work a video is available

Buy Asma downloadable sheetmusic at VirtualSheetMusic


Our dream: to make the world's treasury of classical music accessible for everyone.
Help us with donations or by making music available!


Contact us     Privacy policy     Language:

Looking for classical mp3 downloads? We index the free-to-download classical mp3s on the internet.
©2018 Classic Cat - the classical mp3 and video directory. All rights reserved.